Relationships & Hyperlinked APIs in Django Rest API

Categories Python - Django
در جانگو رست ارتباطات بوسیله کلید های اولیه برقرار میشوند. در این مقاله نوعی از ارتباط را شرح خواهم داد که با مفهوم hyperlink در جانگو رست معرفی شده است و بجای relationships ایفای نقش خواهد نمود.
ساخت نقطه یک نقطه ی پایانی برای شاخه ی اصلی APIتان:
این مقاله رو دارم مینویسم
مدیر تیم های توسعه
نظریه پرداز جوامع نوین مجازی
نویسنده مقالات در ماهنامه های تخصصی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− سه = 0